sâu bệnh hại dưa lưới

Hằng Sự

Lữ khách
#1


Các chuyên gia xem giúp e thế này là bọ trĩ hay bệnh gì với ạ.
Dưa e trồng bị xoắn lá, chùn đọt
 

Last edited: