Tân Châu Đẹp...

#1
Mình cần bán một số gà nhà anh em xem vừa mắt lh 01654999003 gặp Thạch.Gà tại chợ Minh Hưng Chơn Thành Bình Phước.Có thể chuyển xa.
1.Trống thái ô lem.Giá 600k


2.Trống thái vàng tàu mini.Giá 500k


3.Trống điều trích râu mini 6 tháng.Giá 500k


4.Trống điều que trích 5 tháng.Giá 500k


5.Trống điều trích râu hơn 2 mùa.Giá 500k


6.Trống nhạn trích râu 3 mùa đang thay lông đạp mái sung.Giá 500k


7.Trống điều dâu 8 tháng.Giá 700k


8.Cặp xám chuối trích 7 tháng trích râu 4 tháng hơn.Giá 1 triệu


9.Trống xám chuối mini 5 tháng hơn.Giá 700k


10.Trống điều trích mã dài mới rụng lông chúa bị cắt.Giá 500k


11.Trống điều trích đang thay lông mùa 2,đuôi bờm còn lông máu nhiều.Giá 800k


12.Cặp nhạn trống dâu ngã 10 tháng mái trích gần đẻ.Giá 1 triệu 500k
13.Trống bông trích 2 mùa.bờm,mã,mã diềm còn lông máu nhiều.Giá 2 triệu 200k


14.Trống khét chuối dâu râu 6 tháng đang rớt lông gà con,mã dày dài,kín gà.Giá 1 triệu 500kGiá trên không bao gồm phí vận chuyển,anh em mua nhiều mình sẽ fix thêm.Mua hết sẽ có giá thật tốt.Gà khỏe mạnh bình thường nhé.Mọi người gh2 ngang cho em chữ up cho mấy em nó mau về nhà mới em sẽ trả lễ đầy đủ.Chúc mọi người mau may bán đắt.