tuyển cộng tác viên bán thuốc thú y

  • Thread starter mrdatt_bt_green
  • Ngày gửi
mrdatt_bt_green

mrdatt_bt_green

Nhanong.Com
#1
<p>c&ocirc;ng ty đang c&oacute; kế hoạch tuyển dụng cộng t&aacute;c vi&ecirc;n ở c&aacute;c tỉnh tr&ecirc;n cả nước. c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n xản xuất thuốc th&uacute; y c&oacute; t&iacute;nh đặc trị cao. kh&aacute;ng sinh thế hệ mới nhất . thuốc đạt chất lượng cao v&agrave; đ&atilde; được n&ocirc;ng d&acirc;n tin d&ugrave;ng mấy năm qua. nay c&ocirc;ng ty muốn mở rộng thị trường v&agrave; giới thiệu sản phẩm ra khắp cả nước . ch&iacute;nh v&igrave; thế cho n&ecirc;n c&ocirc;ng ty rất cần c&aacute;c anh em thị trường c&ugrave;ng hợp t&aacute;c với c&ocirc;ng ty để th&uacute;c đẩy b&aacute;n h&agrave;ng.v&agrave; cũng mong muốn qu&yacute; đại l&yacute; , c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i ủng hộ c&ocirc;ng ty bằng c&aacute;ch li&ecirc;n hệ về c&ocirc;ng ty hoặc phụ tr&aacute;ch kinh doanh 0914213600.( Đạt ) để được phục vụ hết m&igrave;nh .</p><p>xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; ch&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần đầu tư & xnk nông dược việt
- Địa chỉ: 58/4 kp.3 thị trấn hóc môn .tp.hcm
- Điện thoại: 0835098466 - Fax:
- email: nongduocviet@gmail.com
 

Đối tácTop