Lâm nghiệp

Cây xanh đô thị - công trình

Chủ đề
85
Bài viết
133
Chủ đề
85
Bài viết
133
Tên khác:Thông mã vĩ Tên khoa học:Pinus massoniana Lamb. Họ thực vật:Thông (Pinaceae) <form id="\"\\\"_ctl0\\\"\"" name="\"\\\"_ctl0\\\"\"" action="\"\\\"caytrongchinh.aspx?cay=Thông%20đuôi%20ngựa\\\"\"">Vùng trồng...
Tên khác:Thông hai lá, Thông ta Tên khoa học:Pinus merkusii jungh et de Vries Họ thực vật:Thông (Pinaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Thông%20nhựa" method="post"><strong>Vùng trồng...
Tên khác:Tên khoa học:Pinus Kesiya Royle ex Gordon Họ thực vật:Thông (Pinaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Thông%20ba%20lá" method="post">Vùng trồng - Tây Nguyên    Công dụng: Gỗ...
Tên khác:Tên khoa học:Pinus caribaea Morelet Họ thực vật:Thông (Pinaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Thông%20caribê" method="post">Vùng trồng - Bắc Trung Bộ - Nam Trung Bộ - Tây...
Tên khác:Giá trị Tên khoa học:Tectona grandis L Họ thực vật:Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Tếch" method="post">Vùng trồng - Tây Bắc - Tây Nguyên - Đông Nam Bộ...
Tên khác:Tên khoa học:Hopea odorata Roxb Họ thực vật:Dầu (Dipterocarpaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Sao%20đen" method="post">Vùng trồng - Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - Đông Nam Bộ...
Gỗ thông ba lá được dùng trong ngành xây dựng, kiến trúc, đóng tàu thuyền,… Nhựa để chế biến ra Côlôphan, tùng dương; dẫn xuất của tinh dầu thông được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như sơn, giấy, dược phẩm…...
Tên khác:Sa mu Tên khoa học:Cunminghamia lanceolata Lamb. Hook Họ thực vật:Bụt mọc (Taxodiaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Sa%20mộc" method="post">Vùng trồng - Trung tâm - Đông...
Tên khác: Tên khoa học:Cinnamomum cassia L.J.Presl Họ thực vật:Long não (Lauraceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Quế" method="post">Vùng trồng - Trung tâm - Bắc Trung Bộ - Nam Trung...
Tên khác:Xi lau, Dương liễu Tên khoa học:Casuarina equisetifolia Forst et Forst.f Họ thực vật:Phi lao (Casuarinaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Phi%20lao" method="post">Vùng trồng...
Tên khác:Tên khoa học:Manglietia conifera Dandy Họ thực vật:Mộc lan (Magnoliaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Mỡ" method="post">Vùng trồng - Trung tâm - Đông Bắc  Công dụng: Gỗ...
Tên khác:Mây nếp, Mây trắng, Mây ruột già, Mây nhà Tên khoa học:Calamus tetradactylus Hance Họ thực vật:Cau (Arecaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Mây%20tắt" method="post">Vùng...
Tên khác:Luồng Thanh Hoá, Mét Tên khoa học: Dendrocalamus membranceus Munro Họ thực vật:Tre (Bambusaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Luồng" method="post">Vùng trồng - Tây Bắc -...
Tên khoa học: Chukrasia tabularis A.Fuss Họ thực vật:Xoan (Meliaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Lát%20hoa" method="post">Vùng trồng - Tây Bắc - Đồng bằng Sông Hồng - Bắc Trung...
Tên khác:Keo lá to, Keo mỡ Tên khoa học:Acacia mangium Wild Họ thực vật:Trinh nữ (Minosaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Keo%20tai%20tượng" method="post">Vùng trồng - Tây Bắc -...
Tên khác: Huyệng  Tên khoa học: Tarrietia javanica Blume  Họ thực vật: Trôm (Sterculiaceae)  <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Huỷnh" method="post">Vùng trồng - Bắc Trung Bộ    Công...
Tên khác:Keo lưỡi liềm Tên khoa học:Acacia orassicarpa A.Cunn ex benth Họ thực vật:Trinh nữ (Minosaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Keo%20lá%20liềm" method="post">Vùng trồng - Bắc...
Tên khác: Keo lai tự nhiên  Tên khoa học: Acacia mangium x Acacia auriculiformis  Họ thực vật: Trinh nữ (Minosaceae)  <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Keo%20lai" method="post">Vùng...
Tên khác: Hoa hoè Tên khoa học: Sophora japonica L.Schott Họ thực vật: Cánh bướm (Papilionaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Hoè" method="post">Vùng trồng - Đồng bằng Sông...
Tên khác: Gạo hoa đỏ, mộc miên, gòn ta  Tên khoa học: Bombax malabaria DC  Họ thực vật: Gạo (Bombacaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Gạo" method="post">Vùng trồng - Đồng bằng...
Tên khác: Bời lời nhớt  Tên khoa học: Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Roxb  Họ thực vật: Long não (Lauraceae)  <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Bời%20lời%20đỏ" method="post">Vùng trồng -...
Tên khác:Gáo trắng Tên khoa học:Neslamarrkai cadamba (Roxb. ex Booser) Họ thực vật:Cà phê (Rubiaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Gáo" method="post">Vùng trồng - Đông Nam Bộ - Tây...
Tên khác: Đước đôi, Đước xanh  Tên khoa học: Rhizophora apiculata Blume  Họ thực vật: Đước (Rhizophoraceae)  <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Đước" method="post">Vùng trồng - Tây Nam...
Tên khác:Dầu con rái, dầu nước, dầu sơn Tên khoa học:Dipterocarrpus alatus Roxb. ex G.Don Họ thực vật:Dầu (Dipterocarpaceae) <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Dầu%20rái"...
Top