Lâm nghiệp

Cây xanh đô thị - công trình

Chủ đề
85
Bài viết
133
Chủ đề
85
Bài viết
133
Tên khác: Dó bầu, Trầm dó, Trầm hương  Tên khoa học: A.quilaria crassna pierre ex Lecomte  Họ thực vật: Trầm (Thymelaecaceae)  <form id="_ctl0" name="_ctl0" action="caytrongchinh.aspx?cay=Dó%20trầm"...
Tên khác: Cánh kiến trắng Tên khoa học: Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hardw. Họ thực vật: Bồ đề (Styracaceae) Vùng trồng - Trung tâm Công dụng: Làm nguyên liệu giấy, dăm, ván sợi ép… Làm diêm, đũa, bút chì...
Tên khác:   Bạch đàn nâu  Tên latinh: <i>Eucalyptus urophylla </i>S.T. Blake  Thuộc họ: Sim (myrtaceae) Vùng trồng: Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Đồng bằng Sông Hồng,Bắc Trung Bộ,Tây Nguyên Công dụng: Kỹ thuật...
Tên khác:   Bạch đàn trắng têrê  Tên latinh: <i>Eucalyptus tereticorrnis </i>Sam  Thuộc họ: Sim (Myrtaceae) Vùng trồng: Đồng bằng Sông Hồng,Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ,Tây Nam Bộ   Công dụng: Kỹ thuật giống: Quả...
Tên latinh: <i>Eucalyptus urophylla x Eucalyptus camaldunensis </i>  Thuộc họ: Họ Sim (Myrtaceae) Vùng trồng: Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Đồng bằng Sông Hồng,Bắc Trung Bộ,Nam Trung Bộ,Tây Nam Bộ   Công dụng: Gỗ...
Việc ứng dụng các chế phẩm sinh học cho mục đích ổn định, tăng năng suất cây trồng cũng như làm bền vững hệ sinh thái đang thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại. Xu thế hướng đi mới trong phát triển công nghệ và...
Trong những thập niên trước đây, việc trồng rừng chủ yếu là nhằm mục đích phủ xanh thì hiện nay trồng rừng sản xuất lại đòi hỏi phải có năng suất cao. Vì thế công tác giống có vai trò hết sức quan trọng... Không có...
Top