Ba bảo bối trong chăn nuôi

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Nón lá nay đã bung vành
Gậy tre láng bóng bởi dầy mồ hôi
Cái ca phân phát ngày nào
Hôm nay đã củ ten màu nước xi
Rất cần trong lúc ra đi
Là ba bảo bối cái ni trong nghề
Chăn nuôi lắm cảnh bộn bề
Nếu không suy đoán đổi nghề, xin ăn
Bây giờ là lúc khó khăn
Cầm ba bảo bối làm ăn đây mà
Gậy tre, nón lá , cái ca
Giúp cho cơm áo , thiết tha cuộc đời
 

Last edited:
#2
Nón lá nay đã bung vành
Gậy tre láng bóng bởi dầy mồ hôi
Cái ca phân phát ngày nào
Hôm nay đã củ ten màu nước xi
Rất cần trong lúc ra đi
Là ba bảo bối cái ni trong nghề
Chăn nuôi lắm cảnh bộn bề
Nếu không suy đoán đổi nghề, xin ăn
Bây giờ là lúc khó khăn
Cầm ba bảo bối làm ăn đây mà
Gậy tre, nón lá , cái ca
Giúp cho cơm áo , thiết tha cuộc đời
Việt nam thế mạnh Tiêu Điều (Xuất khẩu)
Doanh nhân lại sẵn máu liều trong thân
Đa phần nguồn gốc nông dân
Hành trang chỉ có tinh thần xông lên
Quyết cho đời phải khắc tên
Đôi bàn tay trắng làm nên nợ nần
 

tranvanduoc125

nhà nông nuôi rắn
#4
Sự đời nhân thế đổi thay
Đôi bàn tay trắng làm nên nợ nần
nợ nần anh chẳng gốm tay
làm thêm phát nữa đánh bay nợ nần