Ba bảo bối trong chăn nuôi

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Nón lá nay đã bung vành
Gậy tre láng bóng bởi dầy mồ hôi
Cái ca phân phát ngày nào
Hôm nay đã củ ten màu nước xi
Rất cần trong lúc ra đi
Là ba bảo bối cái ni trong nghề
Chăn nuôi lắm cảnh bộn bề
Nếu không suy đoán đổi nghề, xin ăn
Bây giờ là lúc khó khăn
Cầm ba bảo bối làm ăn đây mà
Gậy tre, nón lá , cái ca
Giúp cho cơm áo , thiết tha cuộc đời
 

Last edited:
B

Biến rác thành đặc sản

Nhanong.Com
#2
Nón lá nay đã bung vành
Gậy tre láng bóng bởi dầy mồ hôi
Cái ca phân phát ngày nào
Hôm nay đã củ ten màu nước xi
Rất cần trong lúc ra đi
Là ba bảo bối cái ni trong nghề
Chăn nuôi lắm cảnh bộn bề
Nếu không suy đoán đổi nghề, xin ăn
Bây giờ là lúc khó khăn
Cầm ba bảo bối làm ăn đây mà
Gậy tre, nón lá , cái ca
Giúp cho cơm áo , thiết tha cuộc đời
Việt nam thế mạnh Tiêu Điều (Xuất khẩu)
Doanh nhân lại sẵn máu liều trong thân
Đa phần nguồn gốc nông dân
Hành trang chỉ có tinh thần xông lên
Quyết cho đời phải khắc tên
Đôi bàn tay trắng làm nên nợ nần
 
tranvanduoc125

tranvanduoc125

nhà nông nuôi rắn
#4
Sự đời nhân thế đổi thay
Đôi bàn tay trắng làm nên nợ nần
nợ nần anh chẳng gốm tay
làm thêm phát nữa đánh bay nợ nần
 
lequangdata

lequangdata

lequangdata.byethost6.com
Nông dân @
#5
"Đôi bàn tay trắng làm nên nợ nần" thật sao ? :(.
 

Đối tácTop