Bổ sung Lysine cho lợn nái nuôi con bao nhiêu g/ngày và bao nhiêu % trong khẩu phần?

(Tài liệu được trích dẫn theo L. Greiner, J. Soto, J. Connor, G. Allee, J. Usry, và N. Williams, năm 2010. Tạp chí Khoa học động vật, 87 (E-Suppl. 3): trang 55.)

Nhu cầu Lysine của lợn nái là khác nhau. Do đó, hai thí nghiệm đã được tiến hành với 528 lợn nái nhiều lứa (đối tượng: lợn nái 4 tuổi trở lên, 264,8 ± 32,2 kg) để xác định cần bổ sung Lysine cho lợn nái nuôi con bao nhiêu g/ngày và bao nhiêu % trong khẩu phần.

Trong thí nghiệm đầu tiên, 328 lợn nái được phân bổ ngẫu nhiên và cho ăn tự do của một trong năm chế độ ăn cho con bú có chứa 0,85, 0,95, 1,05, 1,15 hoặc 1,25% Lysine trong suốt thời gian cho con bú (18,8 ± 2 ngày).

Trong thí nghiệm thứ hai, lợn nái cho ăn khẩu phần chứa 6,4, 7,31, 8,22, 9,12 và 10,3 g lysine / kg thức ăn.

Tất cả các chế độ ăn đều đảm bảo ít năng lượng 3,46 Mcal ME/kg. Lợn nái được cho ăn với một hệ thống cho ăn bằng máy tính để đảm bảo lượng thức ăn cho ăn tự do kể từ 72 giờ sau khi đẻ để nghiên cứu thí nghiệm 1 và đồng thời cũng hạn chế lượng thức ăn vào không vượt quá 5,5kg/ngày của thí nghiệm 2.

@@@ Kết quả:

Trong thí nghiệm đầu tiên, ADFI trung bình của lợn nái là 7 kg mỗi ngày. Trọng lượng cơ thể lợn nái giảm đáng kể (20,8, 15,7, 17,8, 17,5, 10,4 kg, P ≤ 0,04) tương ứng với lượng lysine đưa vào trên. Tuy nhiên, hiệu suất và tăng trọng trung bình hàng ngày là không khác nhau đáng kể (P ≥ 0,1).

Xem chi tiết tại đây

**** Tóm lại, thí nghiệm trên cho thấy nên cho ăn tối thiểu là 50 g Lysine mỗi ngày đối với lợn nái hoặc lượng lớn hơn có thể cải thiện hiệu suất kinh tế của heo con. Ngoài ra, việc xây dựng một chế độ ăn của lợn nái theo phần trăm (%) lysine chỉ có hiệu quả khi chúng ta kiểm soát được tổng lượng thức ăn được ăn vào ở mỗi lợn nái. Tuy nhiên, việc kiểm soát tổng lượng thức ăn ăn vào của mỗi lợn nái có thể thay đổi trong một đàn, cho nên tốt hơn chúng ta nên xây dựng công thức bổ sung Lysine của lợn nái dựa trên gram(g) lysine mỗi ngày.

(Nguyên Xương biên dịch)

Agriviet.Com-Lysine.jpg
 Quảng cáo

Top