Bổ sung Lysine cho lợn nái nuôi con bao nhiêu g/ngày và bao nhiêu % trong khẩu phần?

  • Thread starter Nguyên Xương Co Ltd
  • Ngày gửi
(Tài liệu được trích dẫn theo L. Greiner, J. Soto, J. Connor, G. Allee, J. Usry, và N. Williams, năm 2010. Tạp chí Khoa học động vật, 87 (E-Suppl. 3): trang 55.)

Nhu cầu Lysine của lợn nái là khác nhau. Do đó, hai thí nghiệm đã được tiến hành với 528 lợn nái nhiều lứa (đối tượng: lợn nái 4 tuổi trở lên, 264,8 ± 32,2 kg) để xác định cần bổ sung Lysine cho lợn nái nuôi con bao nhiêu g/ngày và bao nhiêu % trong khẩu phần.

Trong thí nghiệm đầu tiên, 328 lợn nái được phân bổ ngẫu nhiên và cho ăn tự do của một trong năm chế độ ăn cho con bú có chứa 0,85, 0,95, 1,05, 1,15 hoặc 1,25% Lysine trong suốt thời gian cho con bú (18,8 ± 2 ngày).

Trong thí nghiệm thứ hai, lợn nái cho ăn khẩu phần chứa 6,4, 7,31, 8,22, 9,12 và 10,3 g lysine / kg thức ăn.

Tất cả các chế độ ăn đều đảm bảo ít năng lượng 3,46 Mcal ME/kg. Lợn nái được cho ăn với một hệ thống cho ăn bằng máy tính để đảm bảo lượng thức ăn cho ăn tự do kể từ 72 giờ sau khi đẻ để nghiên cứu thí nghiệm 1 và đồng thời cũng hạn chế lượng thức ăn vào không vượt quá 5,5kg/ngày của thí nghiệm 2.

@@@ Kết quả (chi tiết tại đây):
 Last edited:

Quảng cáoTop