cần mua

Tôi cần mua 500 cây ghép giống bưởi da xanh, 200 chanh không hạt, 100 quýt tiều, xin cho giá. giao hàng tại huyện Phụng HIệp, Hậu Giang. ĐT 0918580138 Hớn
 
Top