Thảo luận cần tìm hội thảo chăn nuôi bò sữa

chào các ACE trong agriviet!
Mình đang muốn tham gia một vài cuộc hội thảo về chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò sữa nói riêng!
Không biết các ACE nào có biết các cuộc hội thảo về vấn đề trên khi nào diễn ra? và diễn ra ở đâu? có thể úp lên status này giúp mình đc ko??? Đang muốn đi mà không biết ở đâu? khi nào? nên cũng bị ức chế lắm!
Mình đang ở Đức Hòa - Long An
Thanks
 

Quảng cáo

Top