Chuyên cung cấp các loại test kiểm tra trong thủy sản: Ph, H2S, sunfi, độ cứng...

#1
Công ty chúng tôi chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng trong thời gian qua,

Đây là danh mục công ty chúng tôi có sẵn.

Với số lượng lớn sẽ có giá ưu đãi,

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được giá tốt,

thanks
Code Tên sản phẩm Đơn giá
46.5 Test thử pH 1 - 14 dạng cuộn
Universal Indicator (pH 1 – 14) 1 reel
Quy cách: 5m/cuộn
Thang đo: pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
Hàng có sẵn
008.5 Test nhanh
pH 6.8 - 8.3
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 5m/cuộn
Thang đo: pH 6. 8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 8.0 - 8.3
Hàng có sẵn
044.5 Test nhanh pH
pH 6.2 - 7.8
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 5m/cuộn
Thang đo: pH 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8
Hàng có sẵn
Test
pH 7.5 - 14.0
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 50 strip/hộp
Thang đo: pH 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 -
13.0 - 13.5 - 14.0
Hàng có sẵn
Test pH 4.0 – 10.0
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 50 strip/hộp
Thang đo: pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 -9.0 - 9.5 - 10.0
Hàng có sẵn
Test pH 0 - 6.0
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 50 strip/hộp
pH 0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0
Hàng có sẵn
pH Indicator Strips
pH 5.0 - 9.0
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 100 strip/hộp
pH 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0
Hàng có sẵn
Test pH 2.0 - 9.0
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 50 strip/hộp
pH 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0
- 8.5 - 9.0
Hàng có sẵn
Test nhanh
pH 6.8 - 8.3
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 5m/cuộn
Thang đo: pH 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 8.0 - 8.3
Hàng có sẵn
Test nhanh pH pH 6.2 - 7.8
Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
Quy cách: 5m/cuộn
Thang đo: pH 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8
Hàng có sẵn
Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 5 ppm (ml/L).
Chlorine Indicator 0 – 5 ppm (mg/L) 50 strips per pack

Hàng có sẵn
Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 10 ppm (ml/L).
Chlorine Indicator 0 – 10 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Hàng có sẵn
Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 300 ppm (ml/L).
Chlorine Indicator 0 – 300 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Hàng có sẵn
Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 1,000 ppm (ml/L).
Chlorine Indicator 0 – 1,000 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Hàng có sẵn
Test thử chlorine tổng trong dung dịch 0 – 200 ppm (ml/L).
Chlorine Indicator 0 – 200 ppm (mg/L) cuộn
Thang đo: 0-10-25-50-100-200
Hàng có sẵn
Test đo độ cứng của nước 0 – 500 ppm (mg/L)
Water Hardness Indicator 0 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Thang đo: 0 - 5 - 125 - 250 - 500 mg/L (ppm)
Hàng có sẵn
Test nhanh nitrite 0 – 25 ppm (mg/L) trong dung dịch
Nitrite Indicator Strips 0 – 25 ppm (mg/L) 50 strips per pack
0 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/L (ppm)
Hàng có sẵn
Test nhanh nitrate 0 – 500 ppm (mg/L) trong dung dịch
Nitrate Indicator Strips 0 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack

0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (ppm)
Hàng có sẵn
Test nhanh acid Peracetic 0 – 50 ppm (mg/L) trong dung dịch
Peracetic Acid Indicator 0 – 50 ppm (mg/L) 50 strips per pack
0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L (ppm)
Hàng có sẵn
Test nhanh acid Peracetic 0 – 500 ppm trong dung dịch
Peracetic Acid Indicator 0 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Thang đo: 0 - 100 - 250 - 500 mg/l (ppm)
Hàng đặt nhập
Test nhanh peroxit 0 – 100 ppm trong dung dịch
Peroxide Indicator 0 – 100 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Thang đo: 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L (ppm)
Hàng có sẵn
Test nhanh peroxit 0 – 400 ppm trong dung dịch
Peroxide Indicator 0 – 400 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Thang đo: 0 - 100 - 200 - 400 mg/L (ppm)
Hàng đặt nhập
Test nhanh sulphite 10 – 500 ppm (mg/L) trong dung dịch
Sulphite Indicator 10 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Thang đo: 0- 10 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (ppm)
Hàng có sẵn
Test nhanh ion Flo trong dung dịch HCl
Fluoride Indicator 0 – 100 ppm (mg/L) 50 strips per pack
Hàng đặt nhập
Test nhanh Ammonia trong dung dịch
Ammonia Indicator 0 – 100 ppm (mg/L) 100 strips per pack
Thang đo: 0-25-50-100-250-500-1000 ppm

Hàng có sẵn
Test nhanh chất lượng nước trong hồ bơi
Swimming Pool 3 Pad Indicator 50 strips per pack
Thang đo: pH 6.8 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 8.0
Free chlorine: 0 - 1 - 2 - 3 - 5 mg/L (ppm)
Total alkalinity: 0 - 40 - 80 - 150 - 200 mg/L (ppm)
Hàng có sẵn
Test kiểm tra độ pH trong nước trước khi lên men trong sản xuất rượu
Wine pH Indicator Strips (pH 2.8 – 4.4) 50 strips per pack
Thang đo: pH 2.8 - 3.2 - 3.6 - 4.0 – 4.4
Hàng có sẵn
182.1 Test kiểm tra độ pH trong sản xuất bia
Beer pH Indicator Strips (pH 4.6 – 6.2) 50 strips per pack
Thang đo: pH 4.6 - 5.0 - 5.4 - 5.8 - 6.2

Hàng có sẵn
Giấy đo kiểm tra các tác nhân oxy hóa bằng Hồ tinh bột và Potassium Iodide.
Starch & Potassium Iodide Paper 10 books per pack
Hàng đặt nhập
19.5 Giấy đo kiểm tra các tác nhân oxy hóa bằng Hồ tinh bột và Potassium Iodide.
Starch & Potassium Iodide Paper 1 reel Hàng đặt nhập
019.5R Giấy đo kiểm tra các tác nhân oxy hóa bằng Hồ tinh bột và Potassium Iodide.
Starch & Potassium Iodide Paper 3 reel refill pack
Hàng đặt nhập
18.1 Test nhanh phát hiện Iot tự do trong dung dịch
Starch Paper 10 books per pack
Hàng đặt nhập
18.5 Test nhanh phát hiện Iot tự do trong dung dịch dạng cuộn
Starch Paper 1 reel
Hàng đặt nhập
018.5R Test nhanh phát hiện Iot tự do trong dung dịch dạng cuộn
Starch Paper 3 reel refill pack
Test nhanh phát hiện độ ẩm trong môi trường
Cobalt Chloride Paper 10 books per pack
Hàng đặt nhập
16.91 Giấy đo độ ẩm
Humidity Indicator Paper 6 sheets per pack (394 x 267mm)
36.1 Giấy kiểm tra sự có mặt của nước trong nhiên liệu và các chất lỏng không trộn lẫn khác.
Water Finder Paper 200 strips per pack
Hàng đặt nhập
17.1 Test thử H2S trong dung dịch
Lead Acetate Paper 10books per pack
Trắng  đen, nâu

Hàng có sẵn
17.5 Test thử H2S trong dung dịch
Lead Acetate Paper 1 reel
Hàng đặt nhập
12.1 Giấy đo xác định hàm lượng Bạc
Silver Estimating Paper 10 books per pack
Hàng đặt nhập
21.9 Giấy kiểm tra nhanh Asen.
Mercuric Chloride Paper 100 strips per pack
Hàng đặt nhập
25.1 Test thử nước làm lạnh
Water Coolant (EC64) Paper 100 strips per pack
Hàng đặt nhập
12.1 Giấy Cadmium Sulphite
Cadmium Sulphide Paper 500 strips per pack
Hàng đặt nhập
13.1 Giấy Nioxime
Nioxime Paper 500 strips per pack
Hàng đặt nhập
33.1 Backing Paper 500 strips per pack 960
Hàng đặt nhập


Nga Nguyen(Ms)
Mob: 0949.825.703/0986.316.960

Dong Nam Chemicals& Equipments Corporation
33/8 Luu Nhan Chu Str., Ward 5, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam
Tel:+84.8.62923745
Fax:+84.8.62923750
Email: nga.nguyen@testkits.vn
Website: www.dongnamlab.com.vn