diệt rầy xanh 2chấm, đuôi trắng

  • Thread starter penulove
  • Ngày gửi
bác nào có kinh nghiệm diệt hay làm giảm mật độ của loài này khi mà chúng sinh sản quá nhiều không? khổ qua của mình đang bị loại này tàn phá, lá khô cháy hết, mỗi lá có tầm gần chục con cả trưởng thành lẫn con non. phun thuốc cỡ nào cũng không hết, bây giờ mình chỉ còn biết mỗi cách là phun mưa với áp xuất mạnh cho nó ướt cánh rồi rớt xuống thôi, con nào rớt xuống nước hay bị gãy cánh thì chết, con e nào không gãy cánh hay rớt trên màng phủ, đất ráo thì sau thời gian khô nước lại bay lên lại
 Quảng cáoTop