Hướng dẫn sử dụng bảng so màu lá lúa để chăm sóc lúa hợp lý

CÁC THỜI ĐIỂM CẦN DÙNG BẢNG SO MÀU:
1. Xác định đúng vào thời điểm bón phân lần thứ 2:
Lúc cây lửa ở vào 20 ngày sau khi bắt đầu tiến hành so màu lá lúa. Nếu cây lúa có màu như ở khung số 4 trở lên thì bà con không cần bón đạm. Sau đó từ 2-3 ngày bà con thăm nom ruộng lúa và so lại, lúa vẫn có màu xanh ở khung số 4 trở lên bà con vẫn chưa cần bón thêm phân đạm. Sau đó cứ 2 ngày tiếp tục so lại màu cho đến khi lá lúa có màu khung từ số 3 trở xuống mới bón.

2. Xác định đúng thời điểm bón phân lần thứ 3: Lúc 40 ngày sau sạ (NSS) bắt đầu tiến hành so màu lá lúa. Cách xác định thời điểm bón phân tương tự như hướng dẫn ở lần bón thứ 2.

3. Ở vào lần bón phân kế tiếp (nếu có): Khi cây lúa trổ, đang vào chắc, nếu thời kỳ này màu lá lúa ở khung số 3 trở xuống bà con nông dân mới cần phải bón thêm đạm. Lượng phân bón cho lúa thêm là 2-3 kg urê/công. Lúc này lúa bị nhiễm bệnh thì bón thêm đạm.

mau la lua.jpg

Bảng so màu lá lúa để điều chỉnh lượng phân bón cho lúa hợp lý​

Lưu ý: Bà con cần bón đủ phân lân và phân kali vào các thời điểm đúng theo hướng dẫn chi tiết trong quy trình bón phân lúa theo bảng so màu. Xem chi tiết bài viết tại đây

Cách sử dụng so màu lá lúa trong ruộng lúa
Nên so màu vào cùng thời gian (vào sáng sớm hoặc chiều mát). Khi so, lưng của người so màu hướng về phía mặt trời để bóng của người đó che mát cho lá lúa để không bị phản sáng so màu không chính xác.​

Chọn ngẫu nhiên ít nhất 20 lá lúa (lá trên cùng khi mà lá kế tiếp đã ra được 2/3 phiến lá) từ 4-5 vị trí khác nhau trên ruộng.​

Chúng ta so màu bằng cách đặt phần của lá lúa ở khoảng cách 1/3 hoặc 2/5 từ chóp lá lên từng khung màu trong bảng. Không được tách đôi làm hư lá lúa. Ghi nhận số khung màu của từng lá rồi tính trị số trung bình của 20 lá đã được so.​

Nếu trị số trung bình ở dưới khung màu chuẩn (khung màu chuẩn là khung số 4). Khi lá lúa có màu ở số 4 thì không cần bón đạm, nhưng khi lá lúa có màu dưới khung 4 (khung 1,2 & 3) là lúc cây lúa thiếu đạm vậy nên bà con lưu ý cần bón ngay thêm lượng đạm​
 Quảng cáo

Top