Kỹ thuật nuôi ong lấy sữa ong chúa

Kỹ thuật khai thác sữa ong chúa tươi trong nghành nuôi ong mật ở nước ta hiện nay chủ yếu có haigiống ong có thể khai thác sữa ong chúa là giống ong Ý chuyên nuôi lấy sữa cho sữa ong chúa với năng suất cao và giống ong nội cho năng suất sữa ong chúa thấp nhưng cũng có thể sản xuất được (có những năm Miền Bắc đã sản xuất được 300kg sữa ong chúa ở đàn ong nội). Thời vụ Có thể khai thác sữa ong chúa khi trong đàn có đủ nguồn phấn dự trữ. Ở Miền Nam khai thác sữa ong chúa từ tháng 8 đến tháng 12,Miền Bắc có hai vụ khai thác: vụ xuân: xen kẽ khi thu mật tháng 3-7; vụ đông: tháng 10-11. Bố trí đàn ong khai thác sữa ong chúa Khi khai thác sữa ong chúa, đàn ong phải mạnh, nhiều ong trong tuổi tiết sữa và được cho ăn đầy đủ. Bố trí ong thành hai nhóm: đàn ong khai thác sữa và đàn hỗ trợ, tỉ lệ tuỳ ý định của người sán xuất. Nếu sản xuất lớn thì có thể khai thác sữa ở 1/2 – 2/3 số đàn, số đàn còn lại dùng để hỗ trợ.
Các bước tiến hành xem tại: http://www.matonghungyen.info/
 


Bài viết có nội dung tương tựBack
Top