làm cò mua lúa..rơm...

#1
mình ở đòng tháp ....sắp tới mùa gặt láu..ai có nhu cầu mua lúa hay rơm ...thì liên hệ mình nhé..mknhf sẽ tìm giúp và nhận hoa hồng như bao người khá