Mời gps ý: Phác đồ chủng vacxin & phòng bệnh gà ta lai thả vườn

tungvd.ovic

Thành viên mới
#1
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: xl24"]NGÀY TUỔI
[/TD]
[TD="class: xl24, width: 103"]ND - IB[/TD]
[TD="class: xl24, width: 99"]GUMBORO[/TD]
[TD="class: xl24, width: 109"]CẦU TRÙNG[/TD]
[TD="class: xl24, width: 145"]TỤ HUYẾT TRÙNG[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]5[/TD]
[TD="class: xl31"]Nhỏ mũi
[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]10[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Nhỏ mũi[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]12[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Uống[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]13[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Uống[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]14[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Uống[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]21[/TD]
[TD="class: xl31"]Nhỏ mũi[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl32"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]25[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Nhỏ mũi[/TD]
[TD="class: xl32"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]28[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Uống[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]29[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Uống[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]30[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Uống[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]42[/TD]
[TD="class: xl31"]Tiêm bắp
[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]45[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Tiêm bắp[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

Các bác cho em ý kiên và bổ xung để hoàn chỉnh thêm nhé...! thank all!
 

Last edited:

ngocphucit

Nhanong.Com
#2
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: xl24"]NGÀY TUỔI
[/TD]
[TD="class: xl24, width: 103"]ND - IB[/TD]
[TD="class: xl24, width: 99"]GUMBORO[/TD]
[TD="class: xl24, width: 109"]H5N1[/TD]
[TD="class: xl24, width: 145"]CẦU TRÙNG[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]3[/TD]
[TD="class: xl31"]Nhỏ mắt,mũi (F)
[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]7[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Nhỏ mắt, mũi[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]12[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"][/TD]
[TD="class: xl25"]Cho uống[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]13[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"][/TD]
[TD="class: xl25"]Cho uống[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]14[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"]Cho uống[/TD]
[TD="class: xl31"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]21[/TD]
[TD="class: xl31"]Nhỏ mắt, mũi (Laxota)
[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl32"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]25[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"][/TD]
[TD="class: xl32"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]28[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"]Cho uống (áp lực bệnh cao)[/TD]
[TD="class: xl31"][/TD]
[TD="class: xl25"]Cho uống[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]29[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"][/TD]
[TD="class: xl25"]Cho uống[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]32[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Tiêm dưới da (0.5ml/con)[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]42[/TD]
[TD="class: xl31"]Tiêm bắp (F)
[/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[TD="class: xl25"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl30"]45[/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl29"][/TD]
[TD="class: xl31"]Tiêm bắp[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

Trước và sau ngày chủng vaccine nên tăng cường vitamin tổng hợp cho đàn. sau khi làm vaccine nên cho đàn uống thêm Anagin để giảm sốt do phản ứng phòng vệ của vật nuôi với vaccine gây sốt.

THT thật sự ko thể ngừa bằng vaccine được vì cho tới bây giờ trên thực tế thì ngừa THT ko hề hiệu quả. THT nêu đoán được lúc gà thường bệnh (bị stress hay thời tiết thay đổi thất thường) chúng ta dùng kháng sinh ngừa bệnh là ok.
Kể từ ngày thứ 3 trở đi trong giai đoạn úm, các bác nên cho uống 3 đến 5 ngày thuốc trị nấm nhe!

Đôi lời!
 
Last edited:

tungvd.ovic

Thành viên mới
#3
Thanks sự đóng góp của bác ngocphucit !
Rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến! Mình ở miền Bắc (Thái Nguyên)