Nuôi ốc dừa !! cho e hỏi mấy bác dày dạn kinh nghiệm có ai nghiên cứu con này chưa dạ

#1
e ở bến tre.xin mấy tiền bối dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi chỉ bảo giúp e
e đang định nghiên cứu con ốc dừa môi đỏ lọai ở tphcm hay bán ở mấy quán ăn
e thấy giá cũng khá mắc
ở quê e dưới sông e thấy quá trùi ốc dừa lun nhưng toàn ốc dừa đen sống dai như đĩa . hình như 2 lọai này cùng loài hay sao đó
vì hồi đó giờ e toàn làm mướn hết ở tphcm rùi về ben tre nên ko có kinh nghiệm chăn nuôi gì hết
e cũng rất ham chăn nuôi
mong cac bác chỉ bảo để e hoc hỏi
thank mọi người
 

#2
e ở bến tre.xin mấy tiền bối dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi chỉ bảo giúp e
e đang định nghiên cứu con ốc dừa môi đỏ lọai ở tphcm hay bán ở mấy quán ăn
e thấy giá cũng khá mắc
ở quê e dưới sông e thấy quá trùi ốc dừa lun nhưng toàn ốc dừa đen sống dai như đĩa . hình như 2 lọai này cùng loài hay sao đó
vì hồi đó giờ e toàn làm mướn hết ở tphcm rùi về ben tre nên ko có kinh nghiệm chăn nuôi gì hết
e cũng rất ham chăn nuôi
mong cac bác chỉ bảo để e hoc hỏi
thank mọi người
upppppppppppppppppppppppppp
 
#3
e ở bến tre.xin mấy tiền bối dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi chỉ bảo giúp e
e đang định nghiên cứu con ốc dừa môi đỏ lọai ở tphcm hay bán ở mấy quán ăn
e thấy giá cũng khá mắc
ở quê e dưới sông e thấy quá trùi ốc dừa lun nhưng toàn ốc dừa đen sống dai như đĩa . hình như 2 lọai này cùng loài hay sao đó
vì hồi đó giờ e toàn làm mướn hết ở tphcm rùi về ben tre nên ko có kinh nghiệm chăn nuôi gì hết
e cũng rất ham chăn nuôi
mong cac bác chỉ bảo để e hoc hỏi
thank mọi người
upppppppppppppppppppppppp
 
Top