Tìm người cùng ý tưởng

  • Thread starter tutin2911
  • Ngày gửi
T

tutin2911

Guest
#1
<p>Hiện tại, t&ocirc;i đang x&acirc;y dựng hệ thống hoạt động trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp với mục đ&iacute;ch:</p><p>- T&igrave;m ra c&aacute;ch sx n&ocirc;ng nghiệp hiệu quả cao nhất để triển khai đến n&ocirc;ng d&acirc;n.</p><p>- X&acirc;y dựng ho&agrave;n chỉnh c&aacute;ch x&aacute;c định cơ cấu c&acirc;y trồng.</p><p>- X&acirc;y dựng hệ thống kh&eacute;p k&iacute;n ( Sản xuất - Thị trường) trong n&ocirc;ng nghiệp.</p><p>Hệ thống trải rộng khắp đất nước.</p><p>Ai c&oacute; cung &yacute; tưởng h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i, sdt: 0986454977, Email: tamhang2003yahoo.com</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0986454977 ::: FaX
- email: tamhang2003@yahoo.com
 

ducmanno1

Lữ khách
#2
Chị nêu rõ hơn ý tưởng của mình đi

Em là sinh viên mới tốt nghiệp, em thấy ý tưởng của chị rất hay tuy không phải là mới, song chị có thể trình bày rõ hơn về cách hiện thực hóa ý tưởng đó không ah :D
 
T

tutin2911

Guest
#4
cho chị xin địa chỉ email của em

Em cho chị xin địa chỉ Email của em chị se trình bày ý tưởng cụ thể hơn.
 

nluv3i

Lữ khách
#5
Cùng ý tưởng

Em là sinh viên mới tốt nghiệp, em thấy ý tưởng của chị rất hay tuy không phải là mới, song chị có thể trình bày rõ hơn về cách hiện thực hóa ý tưởng đó không ah :D
Em rất quan tâm đến ý tưởng của chị, nếu có thể chị trình bày kỹ hơn cho e hiểu rõ được không?
Email: vtandat@gmail.com
 
T

tuancuong

Guest
#7
em la sinh vien sap ra truong,em cung rat tam huyet voi nganh nong nghiep.
Chi co the noi ro hon y tuong cua minh khong
Rat mong duoc hoc hoi nhieu them.
email: tuancuon_0810@yahoo.com.vn
 

caohoangvu

Thành viên mới
#9
rât tán thành ý tuong cua bạn, nhung nghĩ rất khác xa khi làm cần phải có kế hoạch cụ thể, nếu kế hoạch khả thi mình cung nhau phát triển LH VUCAOHOANGVU@YAHOO.COM
 

phamtan

Lữ khách
#10
Ý tưởng của bạn rất hay, nhưng thực tế triển khai thì không phải dễ dàng. Mình rất muốn trao đổi cùng bạn về ý tưởng này. Nếu phù hợp có thể cùng nhau hợp tác triển khai. Mình cũng là người quê ở Đà Lạt - LÂm đồng. Email : tanpn@hcm.vnn.vn
 
E

emutbinhdinh

Guest
#11
Kỹ sư tự động hóa.

Hiện tại, tôi đang xây dựng hệ thống hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mục đích:
- Tìm ra cách sx nông nghiệp hiệu quả cao nhất để triển khai đến nông dân.
- Xây dựng hoàn chỉnh cách xác định cơ cấu cây trồng.
- Xây dựng hệ thống khép kín ( Sản xuất - Thị trường) trong nông nghiệp.
Hệ thống trải rộng khắp đất nước.
Ai có cung ý tưởng hãy liên hệ với tôi, sdt: 0986454977, Email: tamhang2003yahoo.com

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0986454977 ::: FaX
- email: tamhang2003@yahoo.com


Chào Chị, Chào các bạn!
Em là kỹ sư tự động hóa mới ra trường, em đang làm trong một công ty tự động hóa công nghiệp.
Em cũng thấy tâm huyết với ý kiến của chị. Em mong muốn được công nghệ tự động của mình vào nền nông nghiệp nước ta, đặc biệt là công nghệ chế biến sau thu hoạch.
Nếu thấy em có thể giúp được gì cho những ý tưởng của chị, của các bạn mình có thể hợp tác. Một cây làm chẳn nên non mà.
Trân trọng.
PS: Có gì có thể liên lạc với mình, mình đang ở Bình Dương.
classical.dktd@gmail.com
0937761634

Hiện tại, tôi đang xây dựng hệ thống hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mục đích:
- Tìm ra cách sx nông nghiệp hiệu quả cao nhất để triển khai đến nông dân.
- Xây dựng hoàn chỉnh cách xác định cơ cấu cây trồng.
- Xây dựng hệ thống khép kín ( Sản xuất - Thị trường) trong nông nghiệp.
Hệ thống trải rộng khắp đất nước.
Ai có cung ý tưởng hãy liên hệ với tôi, sdt: 0986454977, Email: tamhang2003yahoo.com

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0986454977 ::: FaX
- email: tamhang2003@yahoo.com


Chào Chị, Chào các bạn!
Em là kỹ sư tự động hóa mới ra trường, em đang làm trong một công ty tự động hóa công nghiệp.
Em cũng thấy tâm huyết với ý kiến của chị. Em mong muốn được công nghệ tự động của mình vào nền nông nghiệp nước ta, đặc biệt là công nghệ chế biến sau thu hoạch.
Nếu thấy em có thể giúp được gì cho những ý tưởng của chị, của các bạn mình có thể hợp tác. Một cây làm chẳn nên non mà.
Trân trọng.
PS: Có gì có thể liên lạc với mình, mình đang ở Bình Dương.
classical.dktd@gmail.com
0937761634

Hiện tại, tôi đang xây dựng hệ thống hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mục đích:
- Tìm ra cách sx nông nghiệp hiệu quả cao nhất để triển khai đến nông dân.
- Xây dựng hoàn chỉnh cách xác định cơ cấu cây trồng.
- Xây dựng hệ thống khép kín ( Sản xuất - Thị trường) trong nông nghiệp.
Hệ thống trải rộng khắp đất nước.
Ai có cung ý tưởng hãy liên hệ với tôi, sdt: 0986454977, Email: tamhang2003yahoo.com

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0986454977 ::: FaX
- email: tamhang2003@yahoo.com


Chào Chị, Chào các bạn!
Em là kỹ sư tự động hóa mới ra trường, em đang làm trong một công ty tự động hóa công nghiệp.
Em cũng thấy tâm huyết với ý kiến của chị. Em mong muốn được công nghệ tự động của mình vào nền nông nghiệp nước ta, đặc biệt là công nghệ chế biến sau thu hoạch.
Nếu thấy em có thể giúp được gì cho những ý tưởng của chị, của các bạn mình có thể hợp tác. Một cây làm chẳn nên non mà.
Trân trọng.
PS: Có gì có thể liên lạc với mình, mình đang ở Bình Dương.
classical.dktd@gmail.com
0937761634

(---Bổ sung sau 7 minutes)

Hiện tại, tôi đang xây dựng hệ thống hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mục đích:
- Tìm ra cách sx nông nghiệp hiệu quả cao nhất để triển khai đến nông dân.
- Xây dựng hoàn chỉnh cách xác định cơ cấu cây trồng.
- Xây dựng hệ thống khép kín ( Sản xuất - Thị trường) trong nông nghiệp.
Hệ thống trải rộng khắp đất nước.
Ai có cung ý tưởng hãy liên hệ với tôi, sdt: 0986454977, Email: tamhang2003yahoo.com


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm

- Địa chỉ: Lâm Đồng

- Tel, Fax: 0986454977 ::: FaX

- email: tamhang2003@yahoo.com


Chào Chị, Chào các bạn!
Em là kỹ sư tự động hóa mới ra trường, em đang làm trong một công ty tự động hóa công nghiệp.
Em cũng rất tâm huyết với ngành nông nghiệp nước ta, ý kiến của chị rất hay đó. Em mong muốn được đưa công nghệ tự động của mình vào nền nông nghiệp nước ta, đặc biệt là công nghệ chế biến sau thu hoạch.
Nếu thấy em có thể giúp được gì cho những ý tưởng của chị, của các bạn mình có thể hợp tác. Một cây làm chẳn nên non mà.
Trân trọng.
PS: Có gì có thể liên lạc với mình, mình đang ở Bình Dương.
classical.dktd@gmail.com
0937761634
 
Last edited: