xin hỏi gà em bị bệnh gì?

  • Thread starter tapsunhanong
  • Ngày gửi
E có con gà mái ấp nở được 10 gà con. Khoảng 7 ngày đầu
trông chúng rất khỏe mạnh, nhưng đến ngày thứ 10 có 4 con
thấy triệu chứng hơi buồn, kiểm tra hậu môn thấy dính phân
màu trắng. E cho dùng kháng sinh Enflocxacin 5 ngày nhưng
không khỏi. Nhìn cơ thể gà con thấy thân tròn như trái chanh,
hai cánh mọc lông dài ra trông rất khác thường. Hai ngày sau
thì gà chết. E ko biết gà bị bệnh gì? xin các anh/chị giúp với!
(thường lứa gà nào nở ra cũng có trường hợp đó) E pó tay rùi.
 C

cantruong

Nhà nông nghiệp dư
E có con gà mái ấp nở được 10 gà con. Khoảng 7 ngày đầu
trông chúng rất khỏe mạnh, nhưng đến ngày thứ 10 có 4 con
thấy triệu chứng hơi buồn, kiểm tra hậu môn thấy dính phân
màu trắng. E cho dùng kháng sinh Enflocxacin 5 ngày nhưng
không khỏi. Nhìn cơ thể gà con thấy thân tròn như trái chanh,
hai cánh mọc lông dài ra trông rất khác thường. Hai ngày sau
thì gà chết. E ko biết gà bị bệnh gì? xin các anh/chị giúp với!
(thường lứa gà nào nở ra cũng có trường hợp đó) E pó tay rùi.

Đó là do gà ....mẹ ấp dở!

Gà mẹ mà hay bỏ ổ đi kiếm ăn thì gà con nở ra sẽ bị tật không nuôi được!
 

Quảng cáoTop