Phân biệt bồ câu trống mái...help me

Mình vừa được người thân tặng 2 con bồ câu này,mà mình không biết nó phải một cặp không,mới nhốt chung 2 ngày nhưng chưa ghép đôi
.....một con chân có lông nhiều
.....một con không có,con này kêu gù gù
 


con trống đầu to hơn mái
nhưng muốn chắc chắn thì cứ lấy 1 cặp đẻ ra là chắc 1 trống 1 mái
khỏi lo chọn trống mái
 

Bài viết có nội dung tương tựBack
Top