Tìm KS nông nghiệp

  • Thread starter anhtrile
  • Ngày gửi
A

anhtrile

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Atc_ Machinery
- Địa chỉ: 495 QL 20 Đức Trọng Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0633651588
- email: anhtrile@gmail.com
================================

<p>Cần tuyển dụng 02 KS n&ocirc;ng nghiệp ( nam )</p><p>&nbsp;Độc th&acirc;n , c&oacute; kinh nghiệm , hiểu biết về c&ocirc;ng việc vườn ươm ( green house ) v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y hoa m&agrave;u ngắn ng&agrave;y .</p><p>L&agrave;m việc tại Gia NGhĩa Đak N&ocirc;ng .</p>

Mức lương thỏa thuận .
 

Quảng cáo

Top