Tìn việc làm chuyên ngành Thú Y

  • Thread starter Nguyá»…n Thành Trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thành Trung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thành Trung
- Địa chỉ: 51/d hem 51 duong 3/2 tp Cần Thơ
- Tel, Fax: 0939988775 ::: FaX
- email: nttrung3003@yahoo.com.vn
================================

<p>T&ecirc;n Ứng Vi&ecirc;n: Nguyễn Th&agrave;nh Trung</p><p>Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: B&aacute;c sỹ Th&uacute; Y</p><p>T&iacute;nh c&aacute;ch: năng động, chịu kh&oacute;, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc, vui vẻ dễ h&ograve;a đồng, chịu được &aacute;p&nbsp; lục c&ocirc;ng việc cao</p><p>Mong muốn: T&igrave;m được việc l&agrave;m ph&ugrave; hợp với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh tại Cần Thơ v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n c&acirc;n.</p><p>Rất mong được sự quan t&acirc;m của nh&agrave; tuyển dụng.</p><p>Cảm ơn đ&atilde; quan t&acirc;m!</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop